Alles over praktijk
Tegelijk met theorie beginnen

Tegelijk als je begint met het leren voor de theorie kun je beter ook beginnen met rijlessen. Bezig zijn met theorie en praktijk gaat beter. Uiteindelijk gaat het erom dat je de theorie in de praktijk brengt. Tijdens de rijlessen begrijp je de theorie beter en wat je geleerd hebt kun je gelijk oefenen en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan je instructeur als je iets niet snapt. Dus leren en oefenen tegelijk.

Minimaal 2x per week lessen

Wij raden aan totdat je theorie haalt minimaal 2 keer per week te lessen. Als je theorie gehaald hebt kun je vaker lessen. Zo ben je sneller klaar met je opleiding en kun je snel afrijden.

R.I.S. methode

Praktische lessen gaan bij ons volgens de door de CBR aanbevolen RIS methode. Rijopleiding In Stappen. Vandaar onze slogan; stap voor stap, een goed resultaat. Bij deze methode leer je stapsgewijs autorijden. Alle onderdelen die je moet beheersen worden in modules opgedeeld. Eerste module is voertuigbediening en beheersing. Tweede module gaat over eenvoudige verkeerssituaties waaronder ook bijzondere manoeuvres zoals parkeren en keren op de weg. Daarna komt complexe verkeerssituaties aan bod. En in de laatste module behandelen wij verantwoord rijgedrag. Je vorderingen worden op een persoonlijke vorderingenkaart bijgehouden. Pas als je een onderdeel beheerst wordt het op je kaart afgestreept. Om vlot alle onderdelen te beheersen krijg je huiswerk om voor te bereiden op je praktijkboek. Als je elke keer goed voorbereidt leer je vlugger en slaag je eerder.

Tussen Tijdse Toets T.T.T.

Als je opleiding 2/3 gevorderd is is het je aangeraden om een tussentijdse toets te doen. TTT is niet verplicht maar sterk aanbevolen. Dat kun je beschouwen als een proefexamen en ervaar je alvast wat er van je verwacht wordt en ben je op het examen minder zenuwachtig. Als je tijdens de TTT de bijzondere manoeuvres goed uitvoert dan verdien je een vrijstelling hiervoor en hoef je dezen niet meer te doen op echte examen en hoef je alleen maar te concentreren op algemeen rijden. Door de tussentijdse toets is je slaagkans 20 % hoger. Doen dus.

Praktijk examen

Als je alle onderdelen om veilig vlot en zelfstandig auto te kunnen rijden voldoende beheerst gaan wij in goed overleg met jou een praktijkexamen reserveren en je gaat dan op de gereserveerde dag en tijdstip afrijden. Tegen de tijd die je gaat afrijden gaan wij ook goed op examen voorbereiden op verschillende routes en de onderdelen die op examen voorkomen. Hoe een praktijkexamen in zijn werk gaat zie je hieronder:

Meenemen naar het examen:
- een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
- geslaagd voor het theorie-examen auto
- het ingevulde formulier Zelfreflectie (via rijschool)
- eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets
- een lesauto

Bij aanvang van het rijexamen komt het volgende aan de orde:
- de examinator controleert uw identiteitsbewijs
- de examinator bekijkt of de gegevens in het CBR-systeem overeenkomen met uw personalia
- je ondertekent jou Eigen gezondheidsverklaring in het bijzijn van de examinator
- je leest een kenteken op 25 meter afstand
- steekproefsgewijs controleert de examinator samen met je de noodzakelijke autoverlichting
- de examinator stelt je een aantal (technische) vragen bij of in de auto

Tijdens het examen verwacht de examinator zelfstandig rijgedrag van jou:
- je let op de verkeerstekens
- je let op tekens van andere weggebruikers en zonodig reageert je hierop
- je past je rijstijl binnen de verkeersregels aan het overige verkeer, de verkeersomstandigheden en de aard/toestand van de weg aan
- je beslist zonodig om in te halen

Verder:
- je voert twee bijzondere manoeuvres uit. Daarbij rijd je in ieder geval een aantal meters achteruit
- je krijgt de opdracht om ongeveer 10 tot 15 minuten zelfstandig een route te rijden
- De examinator stelt je enkele vragen over een bepaalde verkeerssituatie die je bent tegengekomen tijdens de examenrit.
- Meteen na het rijexamen deelt de examinator jou de uitslag mee. Daarna wordt jou prestatie besproken in combinatie met het door jou ingevulde formulier Zelfreflectie

Overige zaken:
- Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het examen verboden. Schakel hem vóór het examen uit
- Wees uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het examen aanwezig op de examenlocatie

Als je slaagt?

Na de examenrit krijg je de uitslag medegedeeld. Examinator bespreekt de uitslag samen met de door jou ingevulde zelfreflectie formulier. Zo komt naar voren of examenrit overeenkomt met jou zelfbeeld. Als je slaagt wordt de uitslag digitaal vastgelegd en kun je met een pasfoto, identiteitsbewijs en geld naar de gemeentehuis om je rijbewijs aan te vragen. Na de aanvraag kun je binnen 5 dagen je roze pasje ophalen en genieten van autorijden.

Als je niet slaagt?

Mocht je eerste keer niet slagen niet betreurt, in overleg met jou reserveren wij een herexamen voor jou op onze kosten. Afhankelijk van je gekozen pakket. Wij raden aan onderdelen die op examen minder gingen nogmaals goed te oefenen voor je herexamen.